Atvirieji mokymai

Derybų centras, pagal bendrą programą, paruoštą su Sankt Peterburgo valstybinio universiteto specialistais moko mediatorius (taikinamojo tarpininkavimos specialistus) ir suteikia ne tik kompleksinių žinių apie konfliktų struktūrą ir dinamiką, bet ir padeda vystyti tarpasmeninės komunikacijos įgūdžius, moko efektyviai vesti derybas, sėkmingai valdyti konfliktus bei sumažinti jų pasikartojimo tikimybę. Mediatoriaus gebėjimai ir žinios naudingi ne tik organizacijos veikloje, bet ir kiekvieno žmogaus gyvenime. Visgi, yra tokių profesijų atstovų, kuriems mediatoriaus įgudžiai reikalingi nuolat: 
 • šeimos, organizacijų ir verslo psichologai
 • žmogiškųjų išteklių valdymo specialistai
 • projektų valdymo specialistai
 • klientų aptarnavimo specialistai
 • skolų išieškojimo specialistai
 • draudiminių įvykių žalų sureguliavimo specialistai
 • specialistai, atsakingi už santykių su partneriais ar klientais vystymą
 • teisininkai (antstoliai, notarai, teisėjai, advokatai)
 • verslo konsultantai
 • organizacijų, jų filialų, departamentų ar skyrių vadovai
 • pedagogai
 • socialiniai darbuotojai
Mediatoriaus kompetencija naudinga ir derybose dalyvaujantiems specialistams. Tyrimai rodo, kad mediatoriaus įgūdžius naudojantys derybininkai sugeba patenkinti ne tik savo organizacijos, bet ir partnerių interesus, todėl jų susitarimai derybose pasižymi ilgalaikiškumu, tvirtumu, o pasiekti rezultatai yra ženkliai aukštesni už vidutinius.
< grįžti