Bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos gydytojų sąjunga
Lietuvos gydytojų sąjunga (LGS), rūpindamasi pacientų ir gydytojų konfliktų valdymo kultūra bei greitu ir taikiu sprendimų priėmimu, pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Derybų centru  ir nuo šiol galės gydytojams bei visoms sveikatos priežiūros įstaigoms pasiūlyti taikų ginčų sprendimą.  Spręsti kilusius ginčus mums padės ,Derybų centro ekspertas ir didžiausią patirtį Lietuvoje turintis mediatorius Šarūnas Mačiulis.  Mediacijos paslaugos taikomos sprendžiant ginčus dėl paslaugų kokybės, terminų, profesinių klaidų tarp įstaigos ir paciento ar jo šeimos narių, taip pat sprendžiant individualius bei kolektyvinius ginčus gydymo įstaigos viduje: administracijos ir personalo, ginčus tarp skirtingų skyrių, kolegų, specialistų ir pan.
Mediacija – tai savanoriškas ir konfidencialus ginčų sprendimo būdas, kurio metu neutralus tarpininkas padeda ginčo šalims aptarti skirtingus požiūrius ir pasiekti bendrą, šalių poreikius atitinkantį susitarimą. Savo nariams gydytojams ir pacientams norime padėti spręsti iškilusias problemas, pasitelkdami profesionalius tarpininkus, derybinkus. Tikime, kad tik abipusio susitarimo atveju abi šalys gali likti patenkintos ginčo sprendimu ir rezultatais.
Mediacijos procedūra padeda išvengti galimo teisminio bylinėjimosi ir nuobaudų (civilinių ieškinių, baudžiamųjų bylų nagrinėjimo) bei turi svarių privalumų. Svarbiausi jų:
Taikių, ne priešiškų derybų pagalba išsaugomi santykiai ir reputacija. Deja, šalims sunkiai pavyksta teismo procese išvengti susipriešinimo. 
Galima greitai (dažnai per vieną susitikimą), konfidencialiai ir neformaliai išspręsti ginčą, byla nagrinėjame teisme neišvengia viešumo.
Sprendimą priima patys derybų dalyviai. Teismo procese neišvengiamai viena šalis like apralaimėjusi.
Taupomas laikas ir mažinamos išlaidos.  Privalomas dalyvavimas nagrinėjant skundus per kelias instancijas: valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje, teisme  trunka ilgai, todėl patiriamos nemažos išlaidos kelionėms, advokatams, teisininkams, papildomoms ekspertizėms, taip pat gaištamas įstaigos darbuotojų darbo laikas).
Mediacijos procedūra lanksti (atliekama suderinus vietą ir laiką su ginčo šalimis).
Informacija, atskleista mediacijos metu negali būti panaudota teisme (pvz. atsiprašymas ar kaltės pripažinimas mediacijos metu neturi teisinių pasekmių).
Remdamasi geriausia pasauline asociacijų ir profesinių sąjungų praktika, naudojant mediaciją, LGS siekia išsaugoti pagarba ir abipusiu bendradarbiavimu paremtus gydytojo ir paciento santykius, saugoti gydytojo ir sveikatos priežiūros įstaigos reputaciją, mažinti varginančių ir brangių bei tarpusavio santykiams kenkiančių teisminių bylinėjimųsi skaičių Lietuvoje. Nuo šiol LGS teiks mediacijos paslaugą bei organizuos mokymus ir seminarus apie taikius ginčų sprendimo būdus.  Ne visada žinome, kad kilusius nesutarimus galime išspręsti taikiai ir be teismų, tad mūsų organizacijos užduotis – šviesti visuomenę ir jiems pristatyti meditaciją, kaip alternatyvą teismui.
Įvairiose pasaulio šalyse atliekami tyrimai rodo, kad mediacijos būdu galima išspręsti apie 80 proc. kylančių ginčų. Pasitenkinimą konflikto baigtimi–rezultatu, išsprendus jį mediacijos būdu, pažymi 60-70 proc. ginčo dalyvių, o pasitenkinimą pačiu mediacijos procesu – 90 proc. Nepaisant ginčo sprendimo, taikant mediaciją, šalims visada išlieka galimybė ginčą nagrinėti teisme.

Derybų centro vadovo, Šarūno Mačiulio interviu Info dienoje
< grįžti