LPK ir Derybų centras organizuoja mediatorių mokymus

Remiantis geriausia užsienio šalių verslo asociacijų ir konfederacijų praktika, norėdama sumažnti teisminį bylinėjimąsi bei prisidėti prie taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) raidos Lietuvoje, o taip pat rūpindamasi verslo santykių kokybe, įmonių veiklos efektyvumu ir diegdama taikių verslo ginčų valdymo kultūrą, LPK organizuojami nuolatiniai taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) bei derybų mokymai savo nariams.

Artimiausi mokymai planuojami 2014 m. sausio-vasario mėn.

TAIKINAMOJO TARPININKAVIMO (MEDIACIJOS) MOKYMŲ PROGRAMA

Šešių dienų interaktyvus mediacijos mokymų kursas, kurį sudaro trys blokai po dvi dienas: efektyvios komunikacijos, derybų ir mediacijos. Mokymų datos: 2014 sausio-vasario mėn.: 17/18, 24/25, 31/01
Mokymai truks visą dieną (9.30-17.30). Mokymų vieta: Vilnius, Holiday Inn viešbutis, Šeiminyškių 1., I aukštas, Discovery salė. Parkavimas dalyviams viešbučio atviroje ir požeminėje aikštelėse (įvažiavimas iš Kalvarijų gatvės).

Mokymų kaina 4500 litų už visas 6 dienas. Sumokėjusiems iki sausio 6 d. kaina 3900 litų (PVM neapmokestinama). Vietų skaičius ribotas (grupės dydis iki 15 asmenų).


Bendrieji tikslai: kurso dalyviai įgaus praktinius konfliktų prevencijos ir valdymo įgūdžius, gebės pasitelkti įvaldytą strateginę bei taktinę metodiką ir galės valdyti konfliktus su darbuotojais, tiekėjais, klientais, partneriais, akcininkais, konkurentais, kolegomis ir kitais veiklos grandies dalyviais, įvairių institucijų atstovais, bankais.
Dalyviai žinos: konfliktus įtakojančius veiksnius ir dinamiką; derybų vedimo būdus ir darbą komandinėse derybose, derybų tipus; konfliktų sprendimų būdus; efektyvios ir neefektyvios komunikacijos ypatybes; ego būsenų sąveikos ypatumus; mediacijos ir teisminio bylinėjimosi skirtumus bei privalumus; reikalavimus mediatoriui; mediatoriaus funkcijas; mediacijos stadijas; tvirto ir ilgalaikio susitarimo kriterijus.
Dalyviai gebės:
 • Diagnozuoti vidinius ir išorinius konfliktų valdymo sunkumus, tai, kas būtina konflikto įvertinimui ir jo valdymo strategijos formavimui;
 • Organizuoti ir pravesti mediciją, naudoti veiksmingą procedūrą, sukurti saugią atmosferą konflikto dalyviams;
 • Laikytis 4-ių mediacijos principų: šalių savanoriškumas ir lygiateisiškumas sprendžiant konfliktą, mediatoriaus nešališkumas, konfidencialumas;
 • Naudoti efektyvios komunikacijos metodikas: aktyvų klausymą, adekvačias formuluotes, tinkamų klausimų uždavimą, darbą su agresiją, konflikto šalių pozicijų bei pageidavimų reziumavimą ir performulavimą į tinkamus aptarimui punktus; 
 • Išgryninti šalių interesus, užslėptus motyvus ir atskirti juos nuo pozicijų, aptarti kylančias problemas, apjungti šalių interesus platesniame kontekste;
 • Teisingai ir laiku naudoti individualius pokalbius su konflikto dalyviais; 
 • Atsakingai naudoti įvairios formos galią: suteikti šalims vienodą galimybę pasisakyti ir atskleisti išgyvenamas emocijas, dirbti su ginčo šalių jėgos disbalansu, manipuliacijomis ir galima agresija, įsitikinti, kad šalys buvo išgirstos, padėti šalims aktyviai dalyvauti kuriant naują susitarimą;
 • Nustatyti savo kompetencijos ribas ir reikalui esant pasitelkti  ekspertus ar kitokią pagalbą bei tinkamai, nepažeidžiant derybų dvasios ja naudotis;
 • Formuoti derybų darbotvarkę, sudaryti tvirtą, įgyvendinamą, nukreiptą į bendradarbiavimą, santykių išaugojimą ar sustiprinimą, sutartį tarp šalių, atspindinčią jų intresus, nustatyti sankcijas už sutarties nesilaikymą;
 • Siekti konflikte dalyvavusių šalių psichologinio bei dalykinio pasitenkinimo, tokiu būdu sumažindami pasikartojančių konfliktų tikimybę. 
Sudalyvavę mokymuose ir įgavę ar pagilinę konfliktų valdymo įgūdžius mokymų dalyviai gaus LPK mediacijos kursų baigimo pažymėjimą. Pagrindę savo kvalifikaciją mediatoriai bus:
 • įtraukiami į LPK akredituotų verslo ginčų mediatorių sąrašą
 • rekomenduojami dalyvauti valdant kylančius ginčus Lietuvos įmonėse bei organizacijose
 • rekomenduojami dalyvauti valdant kylančius ginčus  tarp Lietuvos ir  užsienio įmonių bei organizacijų
Su konflikto valdymo (mediatoriaus) įgūdžių poreikiu nuolat susiduria: organizacijų, jų filialų, departamentų ar skyrių vadovai; organizacijų ir verslo psichologai; žmogiškųjų išteklių/personalo, projektų valdymo, klientų aptarnavimo, skolų išieškojimo, draudiminių žalų sureguliavimo specialistai; darbuotojai ir vadovai, atsakingi už santykių su partneriais ar klientais vystymą; teisininkai (anstoliai, notarai, teisėjai, advokatai); verslo konsultantai.
Mediatoriaus kompetencija naudinga ir derybose dalyvaujantiems specialistams. Tyrimai rodo, kad mediatoriaus įgūdžius naudojantys derybininkai sugeba patenkinti ne tik savo organizacijos, bet ir partnerių interesus, todėl jų susitarimai derybose pasižymi ilgalaikiškumu, tvirtumu, o pasiekti rezultatai yra ženkliai aukštesni už vidutinius.

Registruotis į renginį
< grįžti