Mokymai VšĮ VU TVM administracijos darbuotojams ir dėstytojamsŠių metų vasario 3 d. Derybų centro vadovas Šarūnas Mačiulis VšĮ VU TVM vedė mokymus "Tarpusavio santykių valdymas: bendravimas, konfliktologija, tolerancija". Mokymuose dalyvavo apie 40 Tarptautinio verslo mokyklos administracijos darbuotojų ir dėstytojų. Šie mokymai buvo sudėtinė akademinės bendruomenės kasmetinės tobulinimosi programos dalis ir pasižymėjo aktualumu, kadangi mokymo įstaiga priima vis daugiau studentų iš skirtingų šalių, su skirtinгu požiūriu į santykius, dėstytojus, mokslą, su tarpklutūriniais skirtumais ir bendravimo ypatumais. 

Mokymų dalyviai daugiau sužinojo apie efektyvią tarpasmeninę komunikaciją, toleranciją, asertyvumą ir visą priemonių arsenalą, kurį įvaldžius galima ne tik efektyviai spręsti kylančius konfliktus, bet ir jų išvengti.
< grįžti