Šarūnas Mačiulis skaitė pranešimą tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje Permėje.2014 metų balandžio 9-10 dienomis Permėje vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Mediacija kaip santarvės kelias". Joje dalyvavo žmogaus teisių Įgaliotiniai (ombudsmenai) iš 16 Rusijos Federacijos subjektų (Maskvos, Sankt Peterburgo, Jekaterinburgo, Tulos, Samaros, Ingušetijos, Udmurtijos) ir tarptautiniai ekspertai - mediatoriai iš Čekijos, Baltarusijos ir Lietuvos. Konferencija, kurioje dalyvavo daugiau nei 200 specialistų ir vadovų iš valstybinio sektoriaus tapo reikšmingu įvykiu Permės krašto mediacijos raidos istorijoje. Ją organizavo Rusijos Federacijos žmogaus teisių Įgaliotinio Ekspertinė taryba, Permės krašto Vyriausybė, Konrado Adenauerio fondo atstovybė Rusijos Federacijoje, žmogaus teisių Įgaliotinis Permės krašte, Permės valstybinis naciolalinis tyrimų universitetas, pilietinės analizės ir nepriklausomų tyrimų centras "Grani", Permės krašto mediatorių asociacija, Rusijos visuomeninės organizacijos "Rusijos teisininkų asociacija" Permės krašto skyrius ir nekomercinė Permės krašto profesionalių mediatorių partnerystė. 

Konferencijojs dalyvis iš Lietuvos Šarūnas Mačiulis skaitė pranešimą ir pristatė savo įžvalgas bei patirtį sprendžiant konfliktus darbo vietoje. Jis akcentavo visą eilę problemų, su kuriomis susiduria mediatorius, padedantis suvaldyti grupinius konfliktus. Ekspertas iš Lietuvos ne tik pasidalino patirtimi, bet ir supažindino konferencijos dalyvius su Derybų centre kuriamais naujais grupinių  konfliktų sprendimų būdais. 
< grįžti