Šarūnas Mačiulis vedė mediacijos mokymus Valstybinės darbo inspekcijos ekspertams

2016 metų rugsėjo 29-30 dienomis Derybų centro vadovas Šarūnas Mačiulis vedė sutrumpintus mediacijos mokymus Valstybinės darbo inspekcijos ekspertams. Mokymų metu buvo lavinami komunikaciniai, derybiniai ir mediacijos procedūros vedimo įgūdžiai ir sugebėjimai, sprendžiami simuliaciniai darbo ginčiai bei konfliktai. 
Mediatoriaus kompetencija naudinga sprendžiant darbo ginčus, kuomet ne tik pašalinama ginčo ir konflikto priežastis, bet ir išsaugomi arba atkuriami socialiniai-darbiniai santykiai bei atmosfera darbo vietoje. 
Po mokymų nutarta tęsti Derybų centro ir VDI bendradarbiavimą. 
< grįžti