Vidiniai mokymai organizacijoms

Derybų centro vedami mokymai adaptuojami atsižvelgiant tiek į organizacijos, tiek į atskiro darbuotojo poreikius. Dažnai paaiškėja, kad efektyvumą lemia ne tik asmeniniai bruožai, savybės, individualių įgūdžių ar patirties stoka, bet ir organizacijoje vykstantys procesai. Todėl mokymai ir konkrečių įgūdžių lavinimas susideda iš trijų etapų:
 
 • Analizė. Prieš vedant mokymus individualių interviu pagalba, klausimynais ar kokybiniais tyrimais išanalizuojama ir nustatoma efektyvumo stokos problema, ji aptariama su mokymų užsakovais, nustatomi lavintini įgūdžiai, konkretūs bei išmatuojami individualūs/grupiniai mokymų tikslai.
 • Mokymai. Vedami mokymai ir trūkstamų įgūdžių lavinimas.
 • Įtvirtinimas. Darbuotojų pasiekimų bei progreso matavimas, tikrinama ar žinios bei gebėjimai tapo įgūdžiais, atliekama supervizija, teikiamos  konsultacijos, palaikymas, rekomendacijos tolimesniam darbuotojų profesiniams tobulėjimui.

Mokymų turinys:
 • efektyvi tarpasmeninė komunikacija
 • komunikacija su nepatenkintais klientais
 • komandinės derybos
 • darbo santykių subjektų derybos
 • interesų derybos
 • “kietos” derybos
 • derybos su prekybos tinklais
 • derybos su skirtingų statusų partneriais
 • tiesioginės derybos ir derybos elektroninėmis priemonėmis – privalūmai bei trūkumai
 • derybų sėkmę įtakojantys psichologiniai, kultūriniai ir socialiniai veiksniai
 • įtakos ir galių naudojimas
 • įspūdžio valdymas
 • socialinių santykių valdymas (užmezgimas, vystymas, palaikymas)
 • didelių sandorių derybos
 • galimų poderybinių konfliktų prevencija
 • tarpkultūrinės derybos ir kt. 


 
< grįžti